Radio Thailand Maehongson
สวท.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมาชิกสภาผู้ฟัง ส่งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มาที่ Email : radioms@prdnorth.in.th
ข่าวท้องถิ่น
ข่าวประกวดราคา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผังรายการ
รายการที่น่าสนใจ
บุคลากร
ประวัติ สวท.
Wed23-July-2014 17:00:41
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์  Web Site Traffic Counter
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับ
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
เครือข่ายของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมรายการรัฐสภาของเรา
กิจกรรมรายการรัฐสภาของเรา    ดูเพิ่มเติม
ของฝากจากแม่ฮ่องสอน


9forking

23 ก.ค. 2557 140723160539.jpg
          อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยหัวใจคุณธรรมและจริยธรรม สานสัมพันธ์สมานฉันท์ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  &nb .....
23 ก.ค. 2557 140723155413.jpg
          ศาลเยาวชนและครอบ ครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและ เยาวชน ผู้กระทำความผิด กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายเพื่อรองรับเด็ก .....
22 ก.ค. 2557
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า
นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการ“หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุ .....
22 ก.ค. 2557
อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และ จัดกิจกรรมเพิ่มความสุขให้คนไทย ที่อำเภอขุนยวม
เช้าวานนี้(21กรกฎาคม 2557)นายอัครเดช วันไชยธนวงค์ นายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหว .....
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  28/07/2557   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล  28/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนดินลูกรังตัดใหม่ บ้านผาคัน หมู่ที่ 10   04/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำ  28/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสระน้ำคอนกรีต และสร้างอาคารเก็บพัสดุ   29/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  29/07/2557   
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  29/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี  30/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  30/07/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.   29/07/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาข่าว จาก...
รายการ แม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา ...... นำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทุกวัน 06.10-07.00น. น. โดย ดี.เจ. เวียงสอน ดอนแก้ว
รายการ ไอดินกลิ่นทุ่ง..... นำเสนอการผลิตและการบริโภคพืชเกษตรปลอดภัย จันทร์-ศุกร์ 14.10-15.00 น. โดย ดี.เจ.เอก เอกณรินทร์ ใจมะโน
รายการ เอฟ.เอ็ม 104 ที่นี่มีเพลง ...... พบกับบทเพลงลูกกรุงเก่าๆ ในยามค่ำ จันทร์-ศุกร์ 18.00-18.30 น. โดย ดี.เจ.ก้อย
Google
 

9forking
วิทยุออนไลน์


 ฟัง สวท.แม่ฮ่องสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม winamp
ฟัง สวท. ออนไลน์ ทั่วประเทศ

เพลงเกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 แม่ฮ่องสอนแดนไพร
 แม่ฮ่องสอนรำลึก
 มนต์แม่ฮ่องสอน
 หมอกสามฤดู
ข่าวอื่นๆ
23 ก.ค. 57 / 11:51:04
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 นำเจ้าหน้าที่เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ร่วมกับชาวบ้าน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์
22 ก.ค. 57 / 14:27:14
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งแล้ง อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
22 ก.ค. 57 / 14:04:44
แม่สะเรียง ผู้ปกครองนักเรียน ร้องครูโหด ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุใช้ไม้บรรทัดเหล็กเลื่อยใบหูเด็กอนุบาล เลือดอาบเย็บ 5 เข็ม
21 ก.ค. 57 / 15:18:21
เทศบาลแม่ยวม นำเยาวชนตัวน้อย ร่วมจัดกิจกรรมดำนา ปลูกต้นไม้ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
23 ก.ค. 57 / 16:44:26
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอนพาคณะสื่อมวลชนและ อป.มช. ศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ๔ จังหวัด
23 ก.ค. 57 / 14:18:54
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
23 ก.ค. 57 / 12:07:26
จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมทำบุญตักบาตรปรองดอง ฯ
22 ก.ค. 57 / 10:56:45
ประชุมคณะกรรมการ ฯ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น การให้บริการกรมประชาสัมพันธ์


สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัญจร ชุมชนร่วมใจ สร้างฟ้าใสที่แม่ฮ่องสอน ที่บ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม

สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมถ่ายทอดเสียงการระดมความคิดเห็นเตรียมแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ณ โรงแรม ธารา อิมพีเรียล

สวท.แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยแก้วล่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สกุ๊ปปางอุ๋ง
This web site best view with IE5.0+ 800 x 600 Resolution
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่119 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทร.0-5361-2157,0-5361-2508 mail. radioms@prdnorth.in.th