ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 16:15:34  
พัฒนาชุมชน อ.แม่สะเรียง จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยศาสตร์พระราชา
พัฒนาชุมชน อ.แม่สะเรียง จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยศาสตร์พระราชา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยศาสตร์พระราชา แก่ประชาชน บ้านแพะ ต.บ้านกาศ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตาม ให้ประชาชนเลือกช่องทางการรับฟัง

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) ที่อาคารเอนกประสงค์ บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สะเรียง นำโดยนายเดือน เมืองมูล พัฒนาการอำเภอ แม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมกันเสนอแนะ และร่วมกันแก้ไขปัญหา อาทิ การขาดแคลนเงินทุน และปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ พช.สร้างสรรค์ สื่อสัมพันธ์ชุมชน โดยออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 ทางคลื่นวิทยุความถี่ FM 90.5 MHZ พร้อมแนะนำช่องทางการับฟังวิทยุ เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ ทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค สวท.แม่สะเรียง และแอพพลิเคชั่น MAESARIANG RADIO โดยมีประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738