ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 14:04:35  
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปาย เยี่ยมให้กำลังใจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปาย เยี่ยมให้กำลังใจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
นายอำเภอปาย และนายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่14 พ.ค.2562 เวลา 08.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ร่วมกับโรงพยาบาลปาย สาธารณสุขอำเภอปาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ กำนันตำบลทุ่งยาว พร้อมสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายแข่ง จ่านชื้อ, นายมานพ แสนศิริ, นางชั่ง วงศ์จันทร์, นายโฉ่ แจ๊ะทอย และนายปี นวลจา โดยมอบชุดส่งเสริมสุขภาพให้รายละ 1 ชุด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท
พร้อมกันนี้ กิ่งกาชาดได้มอบส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เดียวกัน จำนวน 2 รายๆ ละ 1 ชุด พร้อมมอบเงินรายละ 500 บาท ได้แก่ นายอ่องคำ สารคำ และนางแก้วภา คำมูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อไป

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738