ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 13:47:32  
เทศบาลตำบลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนท่องเที่ยวโดยชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณ
เทศบาลตำบลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนท่องเที่ยวโดยชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณ
เทศบาลตำบลขุนยวม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

นางแสงดาว วนาสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลขุนยวม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลตำบลขุนยวม เพื่อพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรบ้างและต่อยอดนำเสนอจาก ทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวฐานการเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วย 3 ฐานเรียนรู้ ได้แก่
ฐานการจัดทำก๊อกซอมต่อ โดยนางปราณี จันทร์หอม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำก๊อกซอมต่อ ที่ได้สาธิตการทำก๊อกซอมต่อจากใบตองกล้วย ซึ่งก๊อกซอมต่อหรือที่เรียกกันว่าซอมต่อโหลง โดยวัฒนธรรมไทใหญ่ใช้ใบตองที่เป็นวัสดุธรรมชาติทำเป็นกรวย เพื่อใส่ข้าว ปลา อาหาร ขนม และนำไปถวายพระพุทธในงานบุญต่างๆ
ฐานการทำขนมข้าวแต๋นงาตัด โดยนางกัลยา นุชจิโน ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมข้าวแต๋นงาตัด ที่สาธิตการทำข้าวแต๋นงาตัด ซึ่งเป็นขนมเฉพาะถิ่น เกิดจากภูมิปัญญาของชาวขุนยวมที่ประยุกต์วิธีการทำ ซึ่งหารับประทานได้เฉพาะที่ขุนยวมเท่านั้น นิยมทำกันในเทศกาลปีใหม่เมือง งานปอยลูกแก้วและงานปอยหลวง โดยทำจากวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่ ได้แก่ งา ถั่วลิสง ข้าวเม่าและน้ำอ้อย
ฐานผ้าทอกระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ โดยนางเยาวพา สาเหล่ทู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้ากระเหรี่ยง ที่สาธิตการทอผ้า การย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ ซึ่งชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่อำเภอขุนยวมนั้น มีความชำนาญในการทอผ้าและการย้อมสีเส้นด้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติ มีวิธีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากมาเที่ยวชม หรือศึกษาดูงาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลขุนยวม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5369 1466

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี / รุจิรา ศรีมูล เครือข่าย สวท.มส.
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738