ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 11:30:43  
สำนักงานปศุสัตว์จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายคนรักน้องหมาฯฉีดวัคซีน ผ่าตัด-ทำหมันสุนัข แมว พื้นที่ อ.ปาย”
สำนักงานปศุสัตว์จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายคนรักน้องหมาฯฉีดวัคซีน ผ่าตัด-ทำหมันสุนัข แมว พื้นที่ อ.ปาย”
สำนักงานปศุสัตว์จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายคนรักน้องหมา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดวัคซีน ผ่าตัด-ทำหมันสุนัข แมว พื้นที่ อ.ปาย”

เมื่อวานนี้( 14 พฤษภาคม 2562) นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์วิจักษณ์ ติดชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มฯ ร่วมกับเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ, กลุ่มแบ่งบันเพื่อนสี่ขาเมือง (Pai Four Legged Friends ), เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ , สำนักงานปศุสัตว์ อ.ปาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการผ่าตัดทำหมันถาวารสุนัขและแมวฟรี ทั้งนี้ ได้บูรณาการการดำเนินงานกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของกรมปศุสัตว์ ที่เทศบาล ต.ปาย อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขทั้งสิ้น 29 ตัว แมว 22 ตัว และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 84 ตัว โดยให้บริการถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวไปรับบริการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 227

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738