ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2562 / 17:40:17  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นProduct Champion
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นProduct Champion
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นProduct Champion

บ่ายวันนี้(20 เมย.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป อัตลักษณ์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น Product Champion ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่โรงแรม 10 ล้านบุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ผลิตสินค้าโอท็อป จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เพิ่มมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด สร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้น
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนกล่าวฝากผู้ผลิตสินค้าโอท็อปว่า ขอให้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค และพยายามทำสินค้าให้แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง
สำหรับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น Product Champion สินค้า 5 กลุ่มได้แก่กลุ่มอาหาร /เครื่องดื่ม/ของใช้ /เสื้อผ้าและ กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยพิจารณาจากด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น /ด้านการผลิต /การสร้างมูลค่าเพิ่ม /ด้านการตลาด ผลการคัดเลือกจะรายงานให้ทราบต่อไป/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738