ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2562 / 15:57:28  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมวัน “มุฑิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” 23 เมษายน นี้
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมวัน “มุฑิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”  23 เมษายน นี้
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมวัน “มุฑิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวัน “มุฑิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุที่ได้สร้างคุณงามความดีแก่ลูกหลาน อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดงาน ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
จึงเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2016 ต่อ 124

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738