ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2562 / 16:06:10  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท

นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ ภัยการค้ามนุษย์ ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประเภทประชาชนทั่วไป ทั้ง 2 ประเภทสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทรายบุคคลหรือทีมๆละไม่เกิน 3 คน ชิงเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 50,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัลๆละ 15,000 บาท
หลักเกณฑ์การประกวดต้องเป็นหนังสั้นความยาว 3-5 นาที มีเนื้อหาหรือแนวคิดที่สื่อถึงความหมาย รูปแบบการค้ามนุษย์ การมีส่วนร่วม และวิธีป้องกันตัว เป็นต้น ระบุชื่อเรื่อง ผู้ส่งผลงานต้องเลือกส่งผลงานหนังสั้นหรือแอนิเมชั่น ได้เพียงประเภทเดียว โดยส่งผลงานได้ 1 เรื่องต่อ 1 คน/ทีม ผู้ส่งผลงานต้องจัดทำแนวคิดและเนื้อเรื่องโดยย่อจำนวน 1 ฉบับส่งมาพร้อมผลงานการประกวด ความละเอียดของหนังสั้นต้องมีคุณภาพระดับ HD ขึ้นไป โดยมีขนาดไฟล์ 1920 x 1080 pixel ขึ้นไปและบันทึกไฟล์ที่มีนามสกุล mov mpg หรือ MP4 การถ่ายทำสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอหรือกล้องประเภทอื่นๆโดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ต้องดำเนินการผลิตจัดทำด้วยตนเองเท่านั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟแวร์ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดผ่านทางเวปไซด์ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามุษย์ ประจำปี 2562” / www.e-ant.com ”วันต่อต้านการค้ามุษย์ ประจำปี 2562”/ fackbook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งผลงานการประกวดผ่านทาง E-mail : anttipday 62@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02 2029068/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738