ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2562 / 15:33:15  
ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในอำเภอแม่สะเรียง

ที่เทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง , ปศุสัตว์อำเภออำแม่ลาน้อย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลแม่ยวม ให้บริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตอนสุนัข - แมว ซึ่งมีสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมัน เพศเมีย จำนวน 5 ตัว แมว เพศเมีย จำนวน 17 ตัว ผ่าตัดตอน สุนัข เพศผู้ จำนวน 1 ตัว แมว เพศผู้ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 24 ตัว นอกจากนี้ยังได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ตัว


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738