ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2562 / 15:31:35  
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้พระเถระ และผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้พระเถระ และผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดพิธีรดน้ำดำหัวพระเถระ และผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562

ที่ลานหน้าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวพระเถระจากวัดต่าง ๆ และผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีพระเถระ จากวัดต่างๆ จำนวน 9 รูป และมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวนกว่า 200 คน ถือเป็นโอกาสดี ที่ประชาชนในเขตพื้นที่ จะได้ร่วมขอขมาและขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองในช่วงปี๋ใหม่เมือง
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงรำวงจากกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และมีการจัดซุ้มให้บริการอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย จาก 9 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อีกทั้งยังมีการการมอบประกาศเกียรติคุณด้านการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประจำปี 2562 แก่คุณยายสายัณห์ สวัสดิ์ญาติ อายุ 84 ปี อีกด้วย

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738