ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2562 / 13:22:47  
คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ยังคงพบจุดความร้อนหลายจุด
คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ยังคงพบจุดความร้อนหลายจุด
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบค่า PM2.5 เท่ากับ 59 มคก./ลบ.ม. ค่า PM10 เท่ากับ 72 มคก./ลบ.ม. c]tข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ Viirs ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.10 น. พบจำนวน 19 จุด

วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบค่า PM2.5 เท่ากับ 59 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่า PM10 เท่ากับ 72 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดี“ (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) ขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ Viirs ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.10 น. พบจำนวน 19 จุด ได้แก่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 12 จุด อ.แม่ลาน้อย 3 จุด อ.ขุนยวม 1 จุด อ.ปาย 1 จุด และ อ.สบเมย 2 จุด
สำหรับสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จ.ตาก และจ.ลำพูน และฝุ่น PM10 ไม่มีเกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกชุมชน ประกาศขอความร่วมมืองดเผาทุกพื้นที่ แม้กระทั่งการเผาตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่งผลต่อการสะสมฝุ่นควันในบรรยากาศ ซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานได้
ข้อมูลจาก แฟนเพจ Facebook : อากาศบ้านเฮา

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738