ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 11:58:51  
วันที่ 4 ของช่วงควบคุมเข้มข้น จ.แม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม 7 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
วันที่ 4 ของช่วงควบคุมเข้มข้น จ.แม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม 7 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 14 เมษายน 2562 (วันที่ 4 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) เกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 7 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันที่ 14 เมษายน 2562 (วันที่ 4 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) เกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย แยกเป็นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ครั้ง ชาย 3 ราย อำเภอปาย จำนวน 1 ครั้ง ชาย 1 ราย อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 1 ครั้ง ชาย 1 ราย อำเภอขุนยวม จำนวน 1 ครั้ง ชาย 1 ราย และอำเภอสบเมย จำนวน 1 ครั้ง ชาย 1 ราย
ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย ชาย 10 ราย หญิง 2 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง จำนวน 4 ครั้ง ชาย 3 ราย หญิง 1 ราย อำเภอปาย จำนวน 3 ครั้ง ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย อำเภอสบเมย จำนวน 3 ครั้ง ชาย 3 ราย อำเภอขุนยวม จำนวน 1 ครั้ง ชาย 1 ราย และอำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 1 ครั้ง ชาย 1 ราย สำหรับข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ชาย 15 ราย หญิง 3 ราย ผู้เสียชีวิต ชาย 2 ราย
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มข้น โดยตั้งจุดตรวจ และจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีด่านหลัก ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 25 แห่ง รวมถึงด่านหมู่บ้านทุกพื้นที่ เน้นการคัดกรองและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ โดยสนธิกำลังทุกภาคส่วนทั้งตำรวจ ทหาร อปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการตรวจเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มุ่งให้ผู้สัญจรบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสูงสุด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738