ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 14:59:24  
กกต.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
กกต.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
กกต.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

วันนี้ (15 มี.ค. 62) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาว กัณนิกา สายประเสริฐ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลางในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมอบรม
โดยอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ขอใช้สิทธิ์รวม 799 คน ส่วนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รวม 592 คน
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ในการดำเนินการเลือกตั้ง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้ง และเชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 2 แบบ ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และ การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738