ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 14:49:06  
นายอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า
นายอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า
นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า พร้อมเน้นย้ำผู้ใหญ่บ้านกำชับ ประชาชนในพื้นที่ งดเผาอย่างเด็ดขาด

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามมิให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจุดไฟเผาป่า ในช่วง 61 วันอันตรายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562
โดยได้ลงพื้นที่ บ้านแม่อุมป๊อก หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแป๋ และบ้านแม่อุมลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแป๋ โดยได้กำชับผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน คือ นายมนัส ถิ่นวนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่อุมป๊อก และนายธวัชชัย ยงค์วีระบุรุษ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่อุมลองน้อย ให้ประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการเผาเศษซากพืช เศษวัสดุภาคการเกษตร งดเว้นการเผาขยะมูลฝอย และงดเว้นการเผาหญ้าริมเส้นทางจราจร ห้ามจุดไฟเผาป่าทุกกรณี
ทั้งนี้ในหลายพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงในเขตแต่ละจังหวัดภาคเหนือตอนบน ค่าฝุ่นลอองอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อีกทั้งในช่วงวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 บริเวณประเทศไทยตอนบน อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากพายุฤดูร้อน จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากสถานการณ์ โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมรับมือ ป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร และขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738