ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 12:11:56  
กกต.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม นี้
กกต.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม นี้
กกต.แม่ฮ่องสอน มีความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง และเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กกต.แม่ฮ่องสอน มีความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,720 คน โดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ และมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจำนวน 3,117 คน โดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ณ สถานที่เลือกตั้งกลางตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ ได้แก่ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน/ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย และห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองและข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทางหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (เอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน) ซึ่งจัดส่งแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562/ เว็บไซต์ www.khonthai.com และแอพพลิเคชั่น Smart Vote
จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วน กกต. 1444

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738