ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 09:38:36  
อำเภอแม่สะเรียง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทะเบียน ไปการเลือกตั้งล่วงหน้า
อำเภอแม่สะเรียง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทะเบียน ไปการเลือกตั้งล่วงหน้า
อำเภอแม่สะเรียง เชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 2 แบบ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ในฐานะอนุกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อ.แม่สะเรียง กล่าวย้ำเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงรวม 39,100 คน กำหนดไว้ 3 แห่ง คือที่อำเภอปาย , อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง
โดยอำเภอแม่สะเรียง มีผู้ลงทะเบียนไว้ใน 2 ลักษณะ คือลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จัดหน่วยเลือกที่หอประชุมสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รวม 799 คน ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จัดหน่วยเลือกที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รวม 592 คน
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 2 แบบ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ซึ่งเมื่อไปถึงสามารถไปที่ศูนย์อำนวยการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือสามารถโหลดแอปพลิเคชัน “ฉลาดเลือก” เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้สิทธิ์ได้ โดยสิ่งที่ควรระวังคือ เมื่อทำเครื่องหมายกากบาทแล้วห้ามถ่ายภาพและเผยแพร่ในโซเชียล การแสดงให้ผู้ที่อยู่ในบริการสถานที่ลงคะแนนเห็น ที่สำคัญคือต้องไม่ฉีกบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738