ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:21:55  
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำการชิงเผา
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำการชิงเผา
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำการชิงเผาเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหา หมอกควันและไฟป่าในห้วงหน้าแล้งที่ใกล้จะถึงนี้

ที่บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทจำรัสศิลป์นายอำเภอแม่สะเรียง นำฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม และสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง ชาวบ้านบ้านทุ่งแพม ซึ่งตำบลแม่ยวม ได้จัดให้มีกิจกรรมกำจัดเศษวัชพืชและเศษใบไม้แห้งที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทำการชิงเผาและทำแนวกันไฟ เป็นการป้องกันจุดเสี่ยงมิให้เกิดไฟป่า ดำเนินการชิงเผา
ทั้งนี้ ในห้วงเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ ในอำเภอแม่สะเรียง ได้ทยอยทำลายแหล่งเชื้อเพลิง(ชิงเผา) เพื่อลดการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยในปีนี้ในปี 2562 นี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสมให้ลดลงจากปีที่2561 จำนวน 77 จุด โดยคิดเป็นร้อยละ 8.42 หรือไม่เกินจำนวน 838 จุด โดยขอความร่วมมือประชาชนหยุดการเผาขยะมูลฝอย เผาเศษวัชพืชในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738