ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:53:59  
เชิญชวนสักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
เชิญชวนสักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก  ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
เชิญชวนสักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ตั้งอยู่ที่วัดผาอ่าง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด เป็นเจดีย์ศิลปะไทยใหญ่ มีเจดีย์องค์กลางเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์ขนาดเล็ก ถัดจากเจดีย์องค์เล็กด้านหน้ามีซุ้มประตูสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและบริเวณฐานมีของเจดีย์มีสิงห์ยืนอยู่รอบสี่ทิศ มีตำนานเล่าว่าสร้างโดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนและเจ้านางเมี๊ยะ หรือเจ้านางเมวดี สร้างเป็นอนุสรณ์ความรักให้แก่นางคำใส ภรรยาคนแรก ที่ได้ช่วยชีวิตพญาสิงหนาทราชาถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกปกป้องจากสัตว์ร้ายในกลางป่า ครั้งที่ 2 ได้สละชีวิต โดยใช้ร่างรับศาสตราวุธจากศัตรูแทนพญาสิงหนาทราชา ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่า ปิยะเจดีย์ ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก คู่รักและผู้ที่ยังไม่มีคู่รักนิยมไปอธิษฐานขอพรจากเจดีย์นี้
นอกจากนั้นในบริเวณวัดผาอ่างยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอน และศาลเจ้านางเมี๊ยะ หรือเจ้านางเมวดี เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอน คนที่สอง
จึงขอเชิญชวนคู่รัก คู่เพื่อน หรือผู้ที่ยังไม่มีคู่ สักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 277

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738