ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:24:20  
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

ที่อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนโยบายการบริหารของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องการบริหารบุคคล ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีความสุข เป็นครอบครัวเดียวกัน เกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งย้ายข้าราชการ และแผนการปรับปรุงตำแหน่ง โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลผลการบริหารงบประมาณยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดวิธีคิดการทำงาน จากมหาวิทยาลัย Harvard ในการสร้างแรงบันดาลใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบแนวทางการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การรายงานผลการดำเนินงานฯ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตัวชี้วัดงบประมาณ และการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และการรายงานข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738