ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 09:29:59  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก"

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่ พายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้และจังหวัดที่มีแนวเขตติดชายฝั่งในภาคตะวันออกและภาคกลาง สร้างความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก และเป็นวงกว้าง ราษฎรได้รับผลกระทบ 746,062 คน (231,606 ครัวเรือน) มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ราษฎรอพยพ 31,665 คน (จำนวน 123 แห่ง) บ้านเรือนเสียหาย 11,890 หลัง (ทั้งหลัง 107 หลัง/บางส่วน 11,783 หลัง) สร้างความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมาก นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับอำเภอได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยดังกล่าวฯ

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738