ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 18:14:32  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี 2562
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการเตรียมการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมายตามคำสั่งคณะทำงานแต่ละฝ่าย ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(9 ม.ค.62) นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุม คณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการเตรียมการจัดงานตามที่ได้มอบหมายตามคำสั่งคณะทำงานแต่ละฝ่าย ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ งานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน เดินแบบการกุศล “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ชีวิต การประกวด TO BE NUMBER ONE ประกวดวงดนตรีสตริง ประกวดไก่แม่ฮ่องสอน จำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการแสดงของศิลปินนักร้องจากการโหวดของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : เวียงสอน ดอนแก้ว / ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ / บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738