ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 12:33:14  
นักเรียนในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 3 พันคน ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 3 พันคน ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนจำนวนกว่า 3 พันคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้

วันนี้ (8 พ.ย. 61) ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะนักเรียนและครู จำนวนกว่า 3,000 คน จาก 172 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ใน 18 หมวดวิชา รวมทั้งหมด 273 กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการจัดการทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนสู่สาธารณชน โดยในช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ 18.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการการในพื้นที่จะร่วมพิธีเปิด ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน 21 ศูนย์ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ในครั้งนี้ โดยผู้ชนะกิจกรรมการแข่งขันแต่ละประเภท จะเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 21 -23 ธันวาคม นี้
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน มีนักเรียนในความรับผิดชอบ ประมาณ 17,664 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 1,583 คน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทุรกันดาร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีพันธกิจที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนทุกคนพัฒนสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738