ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 11:49:35  
กรมป่าไม้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดินสู่สาละวิน
กรมป่าไม้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดินสู่สาละวิน
กรมป่าไม้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดินสู่สาละวิน ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน นี้ เสริมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างไทย –เมียนมาร์

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน จัดโครงการปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดินสู่สาละวิน ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561จากลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงบ้านแม่สามแลบ ริมน้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสานความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ หารายได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละอดทน ความกล้าหาญในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งในแต่ละปีบุคคลเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีสวัสดิการตอบแทน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่าร่วมกัน อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนอีกด้วย
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือประสงค์สั่งซื้อเสื้อ “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณริน หมายเลขโทรศัพท์ 089 557 3008

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738