ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 11:41:01  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือโครงการศูนย์รวมจัดแสดงกล้วยไม้ และจัดสร้าง sky walk บนดอยกองมู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือโครงการศูนย์รวมจัดแสดงกล้วยไม้ และจัดสร้าง sky walk บนดอยกองมู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือโครงการศูนย์รวมจัดแสดงกล้วยไม้ และจัดสร้าง sky walk บนดอยกองมู

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการศูนย์รวมจัดแสดงกล้วยไม้ และจัดสร้าง sky walk บนดอยกองมู ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำรวจ ออกแบบอาคารแสดงพันธ์กล้วยไม้ และ sky walk เพื่อนำเสนอ แบบและประมาณราคาต่อ ท่านกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายก และร่วมชี้แจง ประชาชนในพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการ ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวางพื้นที่ใช้สอยตามที่ รมต.และ จังหวัดให้คำแนะนำแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้าง และประมาณการค่าก่อสร้างในภาพรวมของโครงการทั้งหมด เพื่อให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด วันที่ 13 พ.ย.61 ต่อไป

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738