ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 10:37:39  
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ระหว่าง 17-21 พ.ย. นี้
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ระหว่าง 17-21 พ.ย. นี้
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย กำหนดจัดกิจกรรมงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย

นางเยาวลักษณ์ ไพรขจรเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย กำหนดจัดกิจกรรมงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พิธีเปิดงานและประกวดธิดาชนเผ่า/ วันที่ 18 พฤศจิกายน มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ วันที่ 19 พฤศจิกายน การประกวดแม่บ้านสุดสวย/ วันที่ 20 พฤศจิกายน การประกวดรำนกและการประกวดรำโต/ วันที่ 21 พฤศจิกายน การประกวดกระทงเล็กและกระทงใหญ่พร้อมขบวน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. และในวันที่ 22 พฤศจิกายน เริ่มเวลา 09.00 น. ขบวนแห่พระพุทธรูปเครื่องไทยธรรม และการแสดงเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์
ทั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างเต็มที่ จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานประเพณี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 08 6428 6852

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738