ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 10:08:43  
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

นายจรูญ แสนวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะมีนักเรียนจำนวนกว่า 3,000 คน จาก ทั้ง 188 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษธในการแก้ไขปัญหา โดยมีการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการจัดการทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนสู่สังคม
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน มีนักเรียนในความรับผิดชอบ ประมาณ 17,664 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 1,583 คน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทุรกันดาร

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738