ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 14:55:41  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสภากาแฟ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสภากาแฟ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเสวนา ( สภากาแฟ) เพื่อให้ส่วนราชการได้นำปัญหามาปรึกษาหารือ

เช้าวันนี้ 10 ตุลาคม 61 เวลา 07.00 น ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเสวนา ( สภากาแฟ) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะกันก่อนที่ปฏิบัติงาน และนำผลงานการปฏิบัติงานมานำเสนอกับส่วนราชการ โดยผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ หนุมเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนา ( สภากาแฟ ) และในเดือนพฤศจิกายน 2561 กระทรวงแรงงานและกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพ

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738