ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 11:44:00  
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 คนใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังรับตำแหน่งใหม่
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 คนใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังรับตำแหน่งใหม่
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 คนใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังรับตำแหน่งใหม่

ที่สนามหน้ากองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาและยุทธโทปกรณ์ ให้กับ พันเอก มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ( คนใหม่ ) ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากที่ พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานทหารพัฒนาที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด เพื่อเสริมงานด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในถิ่นกันดารหมู่บ้านชุมชนชายแดน โดยการสร้างอาชีพเสริมรายได้ สร้างเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน้ำและระบบประปาภูเขาให้ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธรณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมให้ความรู้กับประชาชนเยาวชนการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอีกด้วย พันเอก มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเป็นพื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ราบทำการเกษตรมีน้อยมาก การตั้งบ้านเรือนของประชาชนจะกระจายเป็นหย่อมบ้านตามไหล่เขาห่างไกลการเดินทางของประชาชนแต่ละหมู่บ้านยากลำบาก เนื่องจากถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต้องผ่านป่าภูเขาขรุขระ หลายพื้นที่มีดินไหลลงมาทับถนน เจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาล และไปมาหาสู่ระหว่างคนในชุมชนต้องใช้เวลานาน ที่ผ่านมาหน่วย ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าไปซ่อมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เดินทางสะดวกมากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่จะต้องเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้านอาชีพเสริมเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องออกไปหางานทำต่างจังหวัด ปัญหาอีกอย่างคือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค เพราะแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสูงหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ำนอกจากจะส่งรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแล้ว ยังได้จัดหาแหล่งน้ำและสร้างระบบประปาภูเขาระยะทางวางท่อพีวีซีตั้งแต่ 4-10 กิโลเมตร เพื่อดึงน้ำจากภูเขาลงมายังหมู่บ้าน พร้อมแจกจ่ายถังเก็บน้ำให้วัด ชุมชน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และยังมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือดูแล ทั้งด้านสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738