ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 13:12:20  
อำเภอแม่สะเรียงเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อำเภอแม่สะเรียงเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

อำเภอแม่สะเรียงเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจร่วมกัน แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และ เวลา 08.09 น. กิจกรรมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นในช่วงเย็น เวลา 17.30 น. กิจกรรมถวายบังคม จุดเทียนชัย และร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที
นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า ขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง เครื่องแบบของหน่วยงาน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง เข้าร่วมพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ฐิตาพร ดอนแก้ว 0816036861
บรรณาธิการ : นายธนิก ธนกรไพศาล
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738