ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 16:25:54  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้นย้ำทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้นย้ำทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้นย้ำทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561และโดยขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่างๆและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชม. อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน แจ้งข่าวแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และให้อำเภอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน การเตรียมความพร้อม หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.แม่ฮ่องสอน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-614313
ขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยสามารถแจ้งหน่วยงานที่ใกล้เคียงในพื้นที่ได้ หรือแจ้งตามหมายเลขดังกล่าวได้ ตลอด 24 ชม.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคเหนือมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง/

ข่าวโดย : พรพนิต จรรยาบรรเจิด ส.ปชส.มส
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738