ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 15:41:36  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมรวมพล To Be Number One จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมรวมพล To Be Number One จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมรวมพล To Be Number One จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561

เช้าวันนี้(10 สค.)นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล To Be Number One จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 พร้อมทั้งประกาศนโยบายจ.แม่ฮ่องสอน ในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อสร้างกระแสการรวมพลังคนแม่ฮ่องสอน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด “โดยมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน นักเรียน นักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 400 คน ร่วมงาน
ในงานมีการประกวด To Be Number One Dancercise 3 รุ่น /การประกวด To Be Number One Idol และ การประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ในชุมชนและในสถานประกอบการ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดภาคต่อไป
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อขับเคลื่อนกลวิธีสร้างกระแสการรวมพลังในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับชุมชน ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ไม่ข้องแวะกับยาเสพติด ซึ่งจะทำให้เกิดภูมิต้านทานที่เข้มแข็งในครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติตามลำดับ/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 57

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738