ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 14:07:50  
เตือน คาดการณ์ว่าจะมีพายุดีเปรสชั่น ระหว่าง 16-17 สิงหาคม นี้ พื้นที่ตอนใต้ของแม่ฮ่องสอนอาจได้รับผลกระทบ
เตือน คาดการณ์ว่าจะมีพายุดีเปรสชั่น ระหว่าง 16-17 สิงหาคม นี้ พื้นที่ตอนใต้ของแม่ฮ่องสอนอาจได้รับผลกระทบ
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สรุปสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสําคัญ คาดการณ์ว่าจะมีพายุดีเปรสชั่น ระหว่าง 16-17 สิงหาคม นี้ พื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อาจได้รับผลกระทบ

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลว่าศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สรุปสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสําคัญ โดยคาดการณ์ว่าจะมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนจากเกาะไหหลําในวันที่ 14 สิงหาคม ผ่านตอนเหนือของเวียดนาม ผ่านประเทศลาววันที่ 15 สิงหาคม และอาจพาดผ่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 16 สิงหาคม และเข้าเมียนมาวันที่ 17 สิงหาคม ซึ่งจะทําให้มรสุมกําลังแรงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกของไทยติดเมียนมาตั้งแต่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระนอง จะมีความชื้นฝนมาจากทะเลอันดามันทําให้มีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องถึงวันที่ 17 สิงหาคม
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม โดยให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังคน อุปกรณ์เครื่องจักรและแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพื่อแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053-614313 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738