ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:07:18  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน

วันนี้ (10 ส.ค. 61) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน โดยนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมงาน
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา และการอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานเด่น ในปี 2561 โดย รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน ได้แก่ นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นางนัยรัตน์ เจริญเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ ซึ่งเดินทางไปรับรางวัลที่ กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ใฝ่มิตรจิต แพทย์ประจำตำบลเสาหิน รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายธนวัฒน์ มหาสิงห์ สารวัตรกำนันตำบลแม่ยวม และนายณรงค์เดช รังษีจันทร์ สารวัตรกำนันตำบลแม่ยวม รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายจิรสิน สลีคำ และนายสุชาติ เลิศอนันต์วิมล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 ซึ่งถือเป็นวันที่มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738