ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 12:43:38  
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เข้ารับการคัดเลือกเป็นชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น ตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2561
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เข้ารับการคัดเลือกเป็นชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น ตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2561
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น ตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2561 เพื่อตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ต่อไป

พลตำรวจตรี พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ประธานกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมี พันตำรวจเอก วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการตำรวจสถานีตำรวจธรแม่สะเรียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองผักหนาม หมู่ 7 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตำรวจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ของตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจประเมินคัดเลือกตัวแทนเป็นตัวแทนในระดับภาค และเข้าประกวดในระดับประเทศ ตามลำดับ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนพบปะพูดคุยถึงกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาในชุมชน ตลอดจนให้คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และความขัดแย้งในพื้นที่
ทั้งนี้ ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างเป็นประจำและต่องเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม อีกทั้งยังรณรงค์การสร้างวินัยจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738