ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 11:52:42  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
หลายหน่วยงานของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้กำลังใจและดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายชาญยุทธ มุขดาร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากองงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ราย พร้อมมอบค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล รายละ 1,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้มีสุขภาพทั้งกายและใจที่ขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสิ้น 73 ราย ขณะที่ อำเภอแม่สะเรียง มีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งสิ้น 21 ราย โดยฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ทั้งในเขตชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อดูแลให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738