ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 18:07:57  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยเริ่มที่ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าเมืองเจ้าพ่อเมืองแข่ ศาลเจ้าพ่อแก้วเมืองมา อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก กราบนมัสการพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะ จ.แม่ฮ่องสอนและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู และสักการะพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ เกิดวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2504 จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38 พ.ศ. 2538 / หลักสูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2544 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58ประวัติการรับราชการ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ /นายอำเภอประโคนชัย นายอำเภอลำปลายมาศ นายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอบึงกาฬ นายอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ปี 2554 ปลัดจังหวัดหนองคาย/ ปี 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ /ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และปี 2559 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผลงานเด่น ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2552 และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

ข่าวโดย : วาสนา ไขแก้ว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738