ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 12:44:40  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณารับรองร้านอาหารครัวสะแกวัลย์ และร้านเย็นเย็น เป็นร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณารับรองร้านอาหารครัวสะแกวัลย์ และร้านเย็นเย็น เป็นร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant
จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณารับรองร้านอาหารครัวสะแกวัลย์ และร้านเย็นเย็น เป็นร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant

(11 กค.)คณะผู้ตัดสินใจให้การรับรอง ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองร้านอาหาร และต่ออายุการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้า ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมากขึ้น ซึ่งปี 2561 มีร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 6 ร้าน ซึ่งผ่านการพิจารณาเพียง 2 ร้าน ได้แก่ร้านอาหารครัวสะแกวัลย์ และร้านเย็นเย็น อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารที่ผ่านการตรวจติดตาม และได้รับการต่ออายุการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q รวม 17 ร้าน
สำหรับเกณฑ์การพิจารณารับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q พิจารณาจากบริเวณรับวัตถุดิบ /ที่เก็บวัตถุดิบ/ พื้นที่ประกอบอาหารบริเวณจุดจำหน่ายอาหาร /บุคลากร ในร้านและความปลอดภัยวัตถุดิบและอาหารปลอดภัย/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738