ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 12:18:06  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว 1 ราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว 1 ราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว 1 รายเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั้งจังหวัด

เช้าวันนี้(11กค.)คณะทำงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.แม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำแผนปฏิบัติการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเตรียมจัดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยกำหนดรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัดในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-10 กรกฎาคม 2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 248 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 รายพบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง และอ.ปาย ตามลำดับ
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่า การกำจัดลูกน้ำยุงลายต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพราะเป็นวงจรชีวิตของยุง โดยดำเนินการมาตรการ 5 ส.ได้แก่สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 3 ก. ได้แก่เก็บบ้าน เก็บขยะและ เก็บน้ำ ในบ้านเรือน โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรียน ศาสนสถาน โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว ทุกสัปดาห์ /

ข่าวโดย : วาสนา/ดำเนิน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738