ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 11:32:10  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร จำนวน 4 สาขา

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย , ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง , ปราชญ์เกษตรดีเด่น และปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
โดยเกษตรกร ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรอิสระ สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-613-481

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 152

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738