ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 18:55:41  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เตรียมถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร เตรียมแจกให้วัด โรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล 11 หมู่บ้าน จำนวน 22 ถัง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เตรียมถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร เตรียมแจกให้วัด โรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล 11 หมู่บ้าน จำนวน 22 ถัง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เตรียมถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร เตรียมแจกให้วัด โรงเรียน ชุมชน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่อาศัยน้ำจากภูเขา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 22 ถัง

วันนี้ (10 ก.ค.61) พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี โดยเฉพาะชุมชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่อาศัยน้ำจากภูเขา ช่วงหน้าแล้งทุกปีจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากการออกสำรวจในพื้นที่พบว่าในช่วงหน้าฝนหลายหมู่บ้านมีภาชนะเก็บน้ำไม่เพียงพอ บางแห่งไม่มีถังเก็บน้ำ ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ สำหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ ได้รับการร้องขอมาจากหมู่บ้านชุมชน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนรวม หน่วยจึงได้จัดหาถังเก็บน้ำคงทนถาวรใช้ได้หลายสิบปี ขนาดบรรจุถังละ 3,000 ลิตร จำนวน 22 ถัง บรรจุน้ำได้รวม จำนวนทั้งสิ้น 66,000 ลิตร ให้กับชุมชนหมู่บ้านละ 2 ถัง รวม 11 หมู่บ้าน 4 อำเภอ ในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมที่จะแจกจ่ายส่งมอบถังให้กับชุมชนเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และหลายหมู่บ้านทางพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้ส่งมอบแจกจ่ายให้ไปบ้างแล้ว ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้ง ในแต่ละปีหน่วยก็ได้จัดสร้างระบบประปาภูเขาให้กับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยปีนี้ได้จัดสร้างประปาภูเขาให้ไปหลายแห่ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ได้ทุกฤดูกาล

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี/ฉลอง หมั่นสกุล เครือข่าย สวท.มส.
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 419

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738