ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 17:16:56  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 ระหว่างวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ในงานมีการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา /การประกวดวงดนตรีประเภทวงดนตรีลูกทุ่งและวงสตริง/ การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตรักษ์โลก/ การประกวดคำขวัญหัวข้อแม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า/การประกวดทำอาหาร วัฒนธรรมการกิน วิถีถิ่น กินเปลี่ยนโลก Food For Change/ การประกวดชุดแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ /การปาฐกถาพิเศษแม่ฮ่องสอนจังหวัดรักป่าด้วยพลังเยาวชน/ขบวนรณรงค์แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการนำเสนอผลงานและยกย่องเยาวชน/ กลุ่มเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ /

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738