ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 12:29:38  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานประมงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก เพิ่มทักษะองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร

วันนี้ (10 ก.ค. 61) สำนักงานประมงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 32 ราย ที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสบหาร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับองค์ความรู้และทักษะ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีนายอายุวัฒน์ นิลศรี ประมงอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก อาทิ การขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกรูปแบบต่างๆ และเทคนิคการเลี้ยงที่เหมาะสม
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อให้เกษตรกร กว่า 4 ล้านรายทั่วประเทศ มีทักษะและความรู้ด้านทางการเกษตรเพิ่มเติม และมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738