ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 09:55:36  
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 -11 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย โครงการขยายเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนห้วยสิงห์ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อำเภอแม่สะเรียง และโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง อำเภอขุนยวม และลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างระบบการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ที่บ้านห้วยบง อำเภอแม่สะเรียง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์ผสม ที่บ้านหลวง อำเภอขุนยวม
นายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน และเกษตรกรในการดำเนินโครงการขยายเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เพื่อให้สามารถต่อยอดจากโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738