ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 10:09:01  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ส่งเสริมการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกวิธี
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ส่งเสริมการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกวิธี
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ส่งเสริมการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่งในพื้นที่ จัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อเป็นการจัดการโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยจะดำเนินการการรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้งาน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐาน โดยจะนำรายได้จาการรีไซเคิลไปบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้งานตกค้าง รวมกว่า 200 ล้านเครื่อง ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นทั่วไปตามครัวเรือนและอาคารสำนักงาน หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันจัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อร่วมกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยตั้งเป้ารวบรวมโทรศัพท์มือเก่าจำนวน 5 ล้านเครื่อง และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ ชมรมผู้ป่วยโรคไต และร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษา มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เสียหรือไม่ได้ใช้งานได้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738