ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 16:02:40  
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน นี้
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน นี้
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อจัดหาโลหิตไปให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ เชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียนและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต โดยผู้ที่ประสงค์บริจาคโลหิตควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้าก่อนบริจาคโลหิต สำหรับสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนและไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 4097

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738