ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 13:12:52  
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จัดอบรมการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จัดอบรมการป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ รู้เท่าทันเหตุสาธารณภัยในชีวิตประจำวัน

วันนี้ (13 มิ.ย. 61) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 110 คน ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำทีมวิทยากรจากชุดบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มาให้ความรู้แก่เยาวชน ในหัวข้อการป้องกันและหลีกเลี่ยงสัตว์เลื้อยคลานและแมลงมีพิษ หัวข้อการข้ามถนนและการเดินบนฟุตบาท และหัวข้อการป้องกันระวังภัยเบื้องต้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันจากสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กและเยาวชน ลดความหวาดกลัวและสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้กับเยาวชน ในหลากหลายด้าน อาทิ การคัดแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และการดูแลสุขอนามัย เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738