ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 13:36:48  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมแผนจำหน่ายผลผลิตกระเทียม แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมแผนจำหน่ายผลผลิตกระเทียม แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมแผนนำคาราวานกระเทียมคุณภาพดีเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม นี้ เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายประจวบ อาจารพงษ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมแผนนำคาราวานกระเทียมคุณภาพดีเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม นี้ เป็นต้นไป และขอความร่วมมือจังหวัดเป้าหมายหลักในการสั่งซื้อผลผลิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ตลาด อตก. และตลาดในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พิษณุโลก สมุทรปราการ นครราชสีมา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี นครสวรรค์ ราชบุรี ขอนแก่นและอุบลราชธานี
สำหรับสถานการณ์กระเทียมแห้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวน 14,929.10 ตัน แยกเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 625 ตัน เกษตร GAP 328 ตัน และเกษตรทั่วไป 13,976.10 ตัน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738