ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 11:56:43  
อำเภอปาย ประกอบพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง
อำเภอปาย ประกอบพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง
อำเภอปาย ประกอบพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ณ หอประชุมอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงเข้าพิธี จำนวนกว่า 400 คน

วานนี้ (14 พฤษภาคม 2561) นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงเข้าพิธี จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่สมาชิกชมรม ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชมรมลำดับที่ 60 ของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกชมรมและประชาชนทั่วไป มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมในการเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรักษาไว้ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738