ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 11:18:43  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย

นายณรงค์เดช สุนันต๊ะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ลาน้อย ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ มอบกระเบื้องและสังกะสี รวม 414 แผ่น ให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ บ้านหัวลา หมู่ที่ 7 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร และซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางถนน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยพายุฤดูร้อน สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือ ที่ สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053-614313 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738