ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 10:35:25  
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 36 หลังคาเรือน ใน 4 หมู่บ้าน

นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ลงพื้นที่ มอบกระเบื้องและสังกะสี รวม 967 แผ่น ให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ บ้านห้วยปุ๊ หมู่ที่ 5, บ้านดงสงัด หมู่ที่ 6, บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 7 และบ้านป่ากล้วยหมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 36 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับราษฎร ตลอดจนซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย โดยขณะนี้ หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง ได้บูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย อย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยพายุฤดูร้อน สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือ ที่ สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053-614313 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 54

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738